MUA 1 TẶNG 1

Mua 1 Pizza cùng nước tặng 1 Pizza cùng giá hoặc thấp hơn Không áp dụng cho Pizza Half - Half Không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác
MUA NGAY