ĐẠI TIỆC LINH ĐÌNH

* Giảm 40% cho tổng hóa đơn từ 2,000,000 * Không áp dụng cho bánh Pizza Half Half và Quattro * Không áp dụng cho Combo * Không áp dụng cùng lúc với chương trình khuyến mãi khác * Không áp dụng cho thẻ giảm giá, thẻ quà tặng
MUA NGAY