Cánh gà

 • VND 69,000
  VND 69,000
  4 miếng
  4 miếng
 • VND 89,000
  VND 89,000
  6 miếng
  6 miếng
 • VND 119,000
  VND 119,000
  8 miếng
  8 miếng